Magyar-keresztény tényfeltáró és vallástörténelmi kutatás

Jézus pártus király - Szkíta hadvezér, az Istenanya fia (4. rész)

A zsidó népszámlálás tilalma és elrejtett őskeresztény legendák

2019. március 01. - Szécsi Levente

Izzás a pártus herceg a Jóisten gyermeke volt, nem pedig a zsidók Jáhve istenéé. Köztudott a rabbinikus hagyományban, hogy Jáhvénak se felesége, se gyereke nincs. Az "Isten fia" jelzőt az egyiptomi királyok használták, gyakorlatilag minden király és császár az Isten fia volt.
Az angol Jesus nevét turáni nyelveken Isa-nak írják.

Azeri: İsa
Indonéz: Isa
Török: I
sa
Kazah: Ïsa
Kurd: Îsa
Ujgur: Isa
Kírgiz: Iysa
Tadzsik: Iso
Üzbég: Iso

Gudzsáráti: Isu
Bolgár: Isus
Macedón: Isus
Bosnyák: Isuse
Grúz: Ieso
Kannada: Jīsas

izzas442.jpgIzzás a máguskirály


Ez mind azért fontos, mert egy régi magyar település Isaszeg, amely a keresztre feszített Izzás (Isa) kezében és lábfejében lévő szegekről kapta a nevét. Hisz Árpádék idejében a magyarság ismerte Izzás történetét. Ennek a névnek a görög változata a Jézus.
A szegeket, amelyekkel Izzást a keresztre szegezték, Szent Ilona találta meg Ursolymában, majd ezeket megolvasztotta és fiának Konstantinnak páncélt kovácsolt belőle. István király (Vajk) színre lépése előtt a kalandozó magyarok, akik a szkíta kincseket szerezték vissza az európai uralkodócsaládoktól, eljutottak Bizáncba is. Az Árpád-kori magyarok a Német-római Birodalomra ellenségként tekintettek, de Bizánccal jó kapcsolatot ápoltak. Hisz a Kazár Birodalomnak a déli szomszédja a Bizánci Birodalom volt és azt is tudjuk, hogy görög-katolikus hittérítők is voltak Kazáriában. Így Isa szegeinek kultuszát is ismerték. A bizánci kapcsolatot bizonyítja a bizánci szentekről elnevezett városok a Kárpát-medencében, így Szentilona városa is. Továbbá a Kárpát-medence körül minden felé szláv népek élnek, akiknek a vallásuk görög-katolikus volt Árpádék idejében.
Iza nevű település is található Magyarországon, mégpedig a Kárpátalján.

krisztus-keresztjenek-szogei-2-5469f9f31c.jpgSzegek, töviskorona és halotti lepel

,,Magyarhon első keresztény templomának maradványa, melly 1000 év előtt (840-ben) Priwin szláv fejedelem által építtetett, 850-ben Luitpold salzburgi érsek által szűz Mária tiszteletére fólszenteltetett ... melly idő tájt a németek a templom körül a pogányok háborgatásai elleni védelmül vont várat Moszburgnak." (Fried István - A korai kereszténység pannóniai emléke - 1996)

Eszerint Árpádék megérkezésekor már itt volt a görög-katolikusok a Kárpát-medencében.
A Vajk nevet megvizsgálva a "vajákos" szóval hozhatjuk kapcsolatba. A "vayā" szanszkrit szó jelentése: erő.

,,Vajákos - Kuruzslással, babonás gyógyítással, jóslással, kártyavetéssel foglalkozó személy, különösen nő." (Bárczi Géza - A magyar nyelv értelmező szótára - 1959)

Így az is érthetővé válna, hogy Géza fejedelem fiának, Vajknak miért kellett lecserélnie a nevét egy latin névre.
Amikor István király államának vallásává tette a zsidó-kereszténységet, akkor ezzel a nemzetünk elátkozott lett, ugyanis ennek velejárója az is, hogy zsidók lepik el az országunkat, majd átveszik az irányítást és a pénzrendszert. A mai történészek azt állítják, hogy a többi néphez hasonlóan a magyar is eltűnt volna, ha nem vesszük fel a zsidó-keresztény vallást. Ám ez egy hatalmas tévedés, ugyanis a többi kárpát-medencei nép sem tűnt el, hanem része lett az Apostoli Magyar Királyságnak. Ilyenek például a kunok, akik a Kunságon laktak (Kis-Kunság, Nagy-Kunság), vagy a palócok akik ma Palócföldön laknak, a jászok akik ma a Jászságon laknak, a székelyek akik ma Erdélyben laknak, de a szászok (szakszonok/szakák/szkíták) is itt élnek, akik nevét számos település őrzi (Szászrégen, Szászsebes, Szászváros, Szászbereg, Szászfa, Szászvár). A zsidó történészek szerint a 7 magyar törzs és a kabarok azért jöttek el az Urál-lábától, mert a besenyők üldözték őket. Ám nem tudni, hogy miért üldöztek volna, illetve ha a magyar harcosok végigjárták Nyugat-Európát és visszaszerezték a szkíta aranykincseket, továbbá számtalanszor megverték az európai hadseregeket, akkor vajon miért ne tudták volna megverni a besenyőket? A zsidó vallású kazárok (askenázik) azon az állásponton vannak, hogy Álmos királyunk idejében a kazár kagán és közvetlen környezete felvette a zsidó vallást. A magyar törzsek és a kabarok ekkor elvonultak Kárpát-medencébe, mint Atila örökösei. A besenyők követtek minket és mily érdekes, ők is beilleszkedtek, hisz szerte az országban van róluk elnevezett település. (Besenyőtelek, Besenyőmonostor, Besenyszög, Besnyőd, Besenyő, Besenyőpuszta, Besnyő).
És hát pont az a baj a tótokkal, hogy ők sem tűntek el a történelem süllyesztőjébe, igaz ők átvették a szláv nyelvet. Jelentős mennyiségű tót viszont áttért a magyar nyelvre, ők most köztünk élnek (Tahitótfalu, Kistarcsa, Tótkomlós, Tótszentgyörgy, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Tótújfalu, Tótvázsony, Lengyeltóti, Káptalantóti).
Minden esetre államot a római pápa engedélye nélkül is tudtunk volna alapítani. Ha elég erősek voltunk, hogy a Pozsonyi csatában leverjük a nyugat-európai pribékeket, akkor ezt megtettük volna később is. Hisz gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk, mégsem jártak sikerrel. Amikor az áruló Sarolta és Géza megalkusznak a rómaiakkal, akkor a legtöbb vezér és nemzetségfő összefog ellenük. Nem hiába, hogy Koppány vezérünk megölése után még sokáig tartott a harc a zsidó-keresztények ellen, többek között fiai folytatták az ellenállást. A Vata-féle lázadás is a magyarság lelkének megmentéséért folyt.

Vizsgáljuk meg a "csengés", illetve "zengés" szavunkat is bizonyos nyelveken:

Magyar: zeng
Tadzsik: zang
Kurd: zengildan
Azeri: zəng
Örmény: zangaharelov

A kurdok mára már összekeveredtek a sémitákkal, ám folyik bennük szkíta vér, illetve a hagyományuk és a kultúrájuk ősi elemei egyértelműen szkíta gyökerekre utalnak. Továbbá a hivatalos történelmük szerint is ők szkíta leszármazottak, illetve a mai napig ott laknak, ahol mindig is szkíták éltek. Nem hiába, hogy Magyarországon is van Kurd nevű település.
Magdala városának másik neve Magadan. A zsidó magyarázat szerint ez a héber "migdál" szóból ered. Eme zsidó spekulációt olvashatjuk:

,,Nyilván azonos a Talmudban említett Migdal Nunaija (Haltorony) nevű várossal a Genezáret-tó nyugati partján." (Keresztény Bibliai Lexikon - 1993)

Nyilván a zsidó-keresztény cionista teológusok a zsidó nyelv szavaiból fogják levezetni ősi szkíta települések neveit. Természetesen nagyon hasznos forrás a Keresztény Bibliai Lexikon, ám ez a szócikk találgatás és belemagyarázás. Bizonyos értelemben szánalmas és elvetemült dolog a Talmudot használni hiteles forrásnak.
A páli nyelv másik neve magadhan nyelv, ahogy Pálos ősapánk másik neve Magor. A pálosok pedig magyar nyelven mágusok. Sok kutató feltételezi, hogy Tamás apostol és Magdalai Mária is Indiából származott és fehér-hunok voltak. Izzás felesége, Magdalai Mária királyi családból származhatott és csak a zsidó meseíró rabbik csináltak belőle egy zsidó kurtizánt akit Yeshua rabbi felkarol és maga mellé vesz.


Meg kell vizsgálni a tényt, miszerint Jáhve megtiltotta a lévitáknak, hogy megszámlálják a zsidókat.
Igaz Mózes és Áron megszámlálhatta a népet a pusztai vándorlás idején, ám ez a továbbiakban tiltott volt.

,,Mikor Izráel fiait fejenként számba veszed, adja meg kiki életének váltságát Jáhvénak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtok az ő megszámláltatásuk miatt." (2Mózes 30, 12)

A Budapesti Zsidó Hitközség álláspontja az, hogy eme számlálás módja az volt, hogy mindenki egy fél sékelt fizetett Mózesnek. Érdekes, hogy az Exodus (Kivonulás) folyamán a zsidó népnek már kellett fizetni a lévitáknak. Mózes arra hivatkozott, hogy ez engesztelési pénz Jáhvénak. A léviták a népet állandóan Jáhvéval rémisztgették, hogy az ő nevében elvegyenek tőlük minden pénzt.
Érdekes rész az, amikor Mózes eltűnik hosszú időre. Áron pedig begyűjti az aranyat a néptől, majd egy arany borjú szobrot önt belőle. Mózes visszatér és azt mondja, hogy ezért a bűnért a gyerekeken és a lévitákon kívül mindenkit meg kell ölni. Ez meg is történik. Majd az arany borjúból egy ládát készítenek, ami onnantól kezdve a léviták birtokában van. Szerény véleményem az, hogy a léviták rászedték a zsidó népet, hogy megszerezzék az Egyiptomból lopott aranyat.

,,Áron erre azt mondta nekik: Szedjétek le az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléről, és hozzátok el hozzám! - Meg is tette a nép, amit parancsolt, és elvitte Áronhoz a fülbevalókat. Ő pedig átvette, öntőmesterséggel megformálta, és öntött borjút készített belőlük." (2Mózes 32, 2)

A népszámlálást megvalósíthatták volna úgy is, hogy sékel helyett köveket használnak, ám a lévitáknak a pénz kellett.
4,23 gramm aranyról van szó fejenként.

,,A levitákat nem számlálták meg Izrael fiai között, mert Jáhve úgy parancsolta Mózesnek." (2Mózes 2, 33)

A lévitákon és a nőkön kívül 603.550 zsidó férfit számolt meg Mózes, vagyis a népszámlálásnál beszedett arany két és fél tonna volt (2553 kiló).

moses-exodus-egypt.jpgPuttonyos zsidók kóborolnak a pusztában

,,Miért lenne csapás ha megszámolják a népet? Rási szemmelverésről beszél, ami úgy látszik egy elfogadott hipotézis volt, hiszen Jóáv, a hadvezér ezzel az érvvel próbálta Dávid királyt eltéríteni ama szándékától, hogy számba vegye a népet és tudja hány katonája van. Ahogy ezt Sámuel második könyvében olvassuk az Örökkévaló ráuszította Dávidot, vagyis rávette, sugallta neki, hogy tartson népszámlálást." (Budapesti Zsidó Hitközség - Hetiszakaszunk és a zsidó népszámlálás kérdése - 2017)

Csupa kétely ezen ominózus rész, ahol Jáhve szugerálja Dávidnak a népszámlálás ötletét.

,,Majd ismét felgerjedt Jáhve haragja Izrael ellen, s azért arra ingerelte közöttük Dávidot, hogy adja ki a parancsot: Eredj, számláld meg Izraelt és Júdát." (2Sámuel 24, 1)

Ám a Krónikák első könyvében is szerepel ugyanez, csak picit másképp:

,,Felkelt azonban a sátán Izrael ellen és arra ingerelte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. Ezt mondta azért Dávid Joábnak és a nép vezéreinek: Menjetek és számláljátok meg Izraelt." (1Krónikák 21, 1)

Vagyis eszerint a zsidók törzsi istene Jáhve azonos a sátánnal. A Héber Biblia és a Jehova Tanúi-féle fordítás is ugyanezt írja. Ez az, amit minden gnosztikus keresztény vallott és amit Izzás is mond a zsidóknak:

,,Ti az ördög-atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok cselekedni. Ő gyilkos volt kezdet óta és az igazságban meg nem állt, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, magától beszél, mert hazug, és a hazugság atyja." (János 8, 44)

Ez a Sátán az, akit az egyiptomiak Seth-nek hívnak. A sivatag, a pusztítás és a zűrzavar istene. Mózes a pusztában volt, amikor ez a lény megszólította és persze nem mutatkozott be. Később Izzás is a pusztába megy, ahol megkísérti őt a Sátán. A sémiták hagyományában a gonosz szellemek a sivatagban laknak, ezek a dzsinnek. A zsidók esetében is erről van szó, miszerint Mózest megszólította egy dzsinn a sivatagban, majd ő ennek a szolgálatába állt.
Minden esetre a zsidókat sokszor megszámolták a középkorban, majd később is. De ezen számítások pontatlanok voltak. Jellemző volt, hogy a zsidók ilyenkor elbújtak, vagy megvesztegették a népszámlálót.

,,A míg a bomlasztó elem, jelentkezzék az akár mint nihilismus, akár mint semitismus, vagy szabadkőművesség, a sötétséget keresi, azzal akarja eltakarni és elrejteni magát és aknamunkáját. Így van ez a zsidókkal is. A gyermekek mulatsága, egy zsidókkal megtelt kocsi társaságát megszámlálni, a miért tudvalevőleg a zsidók nagyon boszankodnak. E boszankodásnak okául azt hozzák fel, hogy ez ellentmond az Ótestamentum azon ígéretének, hogy a zsidók mennyisége számtalan lesz, mint a homokszemeké a tengerpartján. Ez azonban nagyon téves, mert a zsidók az Ótestamentomra ma már nem adnak sokat, mivel ez őket rossz erkölcseik miatt folyvást korholja és mivel ez tetszik nekik legkevésbé, folyvást ijesztgeti. Ezért sokkal inkább ragaszkodnak a Talmudhoz, mely annyira kedvez kedves hajlamaiknak. De főleg azért nem áll ez az ok, tisztelt ház, mert van ennek egy sokkal közelebbi indoka is és ez az, hogy ha észreveszik, hogy hányan vannak, észretér a keresztény nép és önvédelmi állásba helyezkedik." (Báró Andreánszky Gábor - Országgyűlési Napló - 1884)

Ez mind csak azért fontos, mert ha Izzás apja, József zsidó lett volna, akkor a törvény szerint ő nem vehet részt a római népszámlálásban.

,,A Quirinus alatti népszámlálás időszámitásunk 6, vagy 7-ik évében volt. Lukács 2, 1-7 szerint Jézus akkor született, amikor ez a népszámlálás volt." (Lőrinczy Géza - Jézus alakja a mai Biblia-kritika tükrében - 1938)

Ám ha József nem volt zsidó, akkor Izzás félig sem volt az, hisz anyja pártus volt.
A kanonizált evangéliumok gyakorlatilag meg lettek toldva sok magyarázattal, amelyek a Tenach bizonyos részeire hivatkoznak.

izzas2.bmpIzzás pártus király

,,Az evangéliumírók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát s azonkívül Jézus nagyszerű történeti alakját annyira átszőtte a szent írók benső vallásos hite, hogy a történeti valóságra nem mindenkor fektettek nagy súlyt a részletekben. Gyakran olvassuk az ilyen megjegyzéseket: Mindezek azért történtek, hogy az írások beteljesüljenek." (Benczédi Pál - Ki és miért Ítélte Jézust halálra? - 1937)

,,Felmerül a kérdés, hogy hol született Jézus? Erre a kérdésre az evangélisták (Máté, Lukács) egyszerűen azzal feleltek, hogy Jézus Bethlehemben született. Mivel azonban Jézust Názáretinek nevezték, Jézus bethlehemi születését azzal magyarázták, hogy a népszámlálás céljából oda kellett menniök. Ez az állítás azonban ellentétben van a római összeírás módjával. A rómaiak ugyanis csak a férfiakat irták öszsze s azokat is ott, ahol találták s nem követelték, hogy az ezer év előtti ősök helységébe hazamenjenek." (Lőrinczy Géza - Jézus alakja a mai Biblia-kritika tükrében - 1938)

A szentháromság-tagadók, vagyis az unitáriusok élen járnak a szabadelvű bibliakutatás terén. A 17-18. században gyűlölték és irtották őket, a köznépet rémtörténetekkel fordították ellenük, miszerint az unitáriusoknak szarvuk van, ők maguk pedig szörnyetegek. Hasonlót mondtak a kazár-zsidókra is, miszerint karmaik és szarvaik vannak, vért isznak és vonyítanak a teliholdra. Ám ezt mindeddig nem sikerült se bebizonyítani, se megcáfolni.
Minden esetre az unitárius felekezet Erdélyben alakult meg és onnan terjedt el. Ez is mutatja, hogy mi magyarok mennyivel fejlettebbek vagyunk más népeknél, akik évszázadokig nyögték a dogmákat és a római igát.
Az unitárius teológusok mertek olyan kérdéseket is fejtegetni, amelyek alapjaiban döntik meg a zsidó-kereszténység rémuralmát. Nézzünk egy példát:

,,A következő nehézség ezzel az állítással kapcsolatban az, hogy József tényleg ugy van a Máté és Lukács különben teljesen ellentétes családfáin feltüntetve, mint aki Dávidtól származott, tehát a Juda törzséből, míg Mária, mint a Zakariás főpap felesége rokona, az Áron családjából való volt, vagyis a Lévi törzshez tartozott, amely törzsnek semmi keresni valója nem volt Bethlehemben. Különösen nem lett volna keresni valója akkor, ha gyermeke tényleg a szentlélektől született volna, amely tény az egész dávidi levezetést illuzórikussá tenné." (Lőrinczy Géza - Jézus alakja a mai Biblia-kritika tükrében - 1938)

,,Lukács ugy beszél Jézusról mindenütt, mint a József fiáról. Mikor Jézust keresik a szülei, majd megtalálják, Mária igy szól: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Imé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. - Összefoglalva, unitárius hitfelfogásunk szerint Jézus születési ideje pontosan meg nem állapítható, de szülei József és Mária voltak, kiktől a természet törvényei szerint született, még pedig a legnagyobb valószínűség szerint Názárethben." (Lőrinczy Géza - Jézus alakja a mai Biblia-kritika tükrében - 1938)

9e8b01d52f9b39193fd9c7ad73625b5e.jpgIzzás, mint mágus (pálos)

János evangéliuma sok teológus szerint gnosztikus és nagy mértékben eltér a másik három kanonizált evangéliumtól. Ugyanis azok egyöntetűen állítják, hogy Yeshua rabbi és tanítványai a pászka bárányt vágtak le, majd elfogyasztották. János viszont erről nem ír egy szót sem, ami megerősíti azt a tényt, miszerint Izzás vegetáriánus volt. Az Esszénus Béke Evangélium, az Ebioniták evangéliuma és a Héberek evangéliuma megerősíti, hogy Izzás az élőlények legyilkolása és elfogyasztása ellen beszél. Ez is arra utal, hogy Izzás a védikus eszméket követte. A mai buddhizmusnak hívott világvallás igazából csak egy szkíta hercegnek, Sziddhártának a tanításai. Ám a védikus ősvallásban mindig is szerepeltek buddhák, akik közül Sziddhárta herceg csak egy volt. Előtte éveztedekkel is számos ember vált buddhává, vagyis megvilágosodott, a legfelső ismeretek birtokában lévő bölccsé. Izzás is egy buddha volt. Egy távol-keleti nézet szerint körülbelül 600 évenként születik újra egy lélek. Körülbelül 500 év telik el Sziddhárta születése és Izzás születése között. Majd nagyjából 400 év telik el Atila királyunk születéséig, ahonnan számolva körülbelül 500 év múlva Árpád vezérünk születik meg. Árpád után körülbelül 500 év múlva Mátyás királyunk születik, majd körülbelül 500 év múlva Szálasi Ferenc nemzetvezetőnk.
Mindannyian szkíták voltak, mindannyian szabadítók és nagy vezetők. Izzás és Sziddhárta közötti időben a karthágói pun hadvezér Hannibal és a feltételezhetően trák hadvezér, Spartacus éltek és harcoltak Róma ellen.

,,Az ótestamentumi próféták ... mindig Jahvera hivatkoztak, mikor szóllottak, Jézus ellenben a maga nevében beszélt: Én pedig azt mondom néktek." (Dr. Szelényi Ödön - Az ev. keresztyénség világnézete - 1922)

,,A protestantizmus nem fél semmiféle kulturai vívmánytól, nem állítja fel a titkos könyvek indexét, hanem ellenkezőleg összhangba igyekszik hozni a vallásos hitet a tudomány haladásával." (Dr. Szelényi Ödön - Az ev. keresztyénség világnézete - 1922)

Érdekes ezen evangélikus teológus álláspontja, miszerint a protestánsok az apokrifokat is elemzik, illetve forrásnak használják. Én viszont számos régi protestáns teológus véleményét olvastam, miszerint ragaszkodni kell a kanonizált iratokhoz és minden mást el kell vetni. A mai protestáns lelkészek egyöntetű véleménye szerint a Sátán akar mindenkit eltéríteni a kanonizált iratok igazságától. Ugyanis szerintük a Szentlélek (Jáhve szelleme) választotta ki a kanonizált könyveket a zsinaton, így ezek sugalmazott könyvek.
Bizonyos az, hogy ha a protestánsok minden iratot felhasználtak volna az évszázadok során, akkor ma nem élnénk ebben a zsidó-keresztény világban. Ám akit a Jóisten vezet, az könnyen találhat forrást a pártus vonatkozásra:

,,Ilyen fényes csillagot láttak az égen a keleti bölcsek vagy mágusok (tehát nem királyok) és eljöttek messzi keletről, talán Damaskusz tájékáról Betlehembe, hogy az új királynak hódoljanak, mert felfogásuk szerint nagy csillag csak nagy dolgot jelenthetett az emberiségnek. És keleti szokás szerint ajándékkal járultak az uj király elé: aranyat, tömjént és mirrhát (balzsamot) nyújtva át neki ... E szép történetnek az a fontos jelképes értelme is van, hogy a mágusokban, akik Mithras hívei voltak, a legtekintélyesebb pogány vallás is meghódolt Jézus hatalma előtt. Ezektől a pogány bölcsektől mi is sokat tanulhatunk. Az a csillag, mely őket Jézus Krisztushoz elvezette, nem tűnt le, hanem számunkra állandóan ott ragyog az újszövetségben." (Dr. Szelényi Ödön - Epifanias - 1927)

Lehet azt mondani, hogy a pártus mágusok felkeresték az újszülött Yeshuát, a zsidók királyát, ám de ez irreális. A zsidók messiás királya maga az antikrisztus, aki a zsidók szerint minden nem-zsidót meg fog ölni. Mi értelme lenne annak, hogy a pártus mágusok a zsidó messiást üdvözlik? Továbbá a zsidó királyt a zsidó prófétának kell felkennie olajjal.
Ám de itt keleti szokás szerint egy beavatási szertartásra kerül sor, ugyanis Izzás pártus trónörökös.
Eljöttek tehát a pártus főpapok őt felszentelni a saját hagyományuk szerint.
A kánaáni menyegzővel kapcsolatban is belefutunk egy új legendába:

,,Kána Betabarálól több mint 25 mérföldnyire van s Názáret és Kapernaum közelében, Galilca középtáján fekszik ... Édes anyja is ott volt a menyegzőn. A hagyomány szerint ő volt az örömanya. Egyik leányát, Esuet vagy Fáinárt adta férjhez s éppen azért jelent meg ott mind az egész család, s maga Jézus is." (Dr. Masznyik Endre - Az első csoda - Kánában - 1927)

Megtudjuk Izzás leánytestvéreinek a nevét, továbbá bizonyosságot nyerünk afelől, hogy Mária egyik gyereke házasodott. Nagy kérdés, hogy ha Mária csupán egy szegény szövőnő volt, József pedig egy ács, akkor a menyegzőn honnan volt több hordó bor, illetve hogy fizették a szolgákat?
Lényegre törő kérdések ezek, mert ha jobban belegondolunk, ezen dolgok megerősítik, hogy Izzás anyja, Adiabene Mária egy királyi család sarja volt, egy pártus hercegnő.

,,Jézus gyógyító volt. Nagyon erős az a történeti bizonyíték, hogy Jézus paranormális gyógyításokat végzett. Sőt, sokkal több gyógyítási történetet mondanak el vele kapcsolatban, mint bármelyik más személyről a zsidó hagyományban ... Jézus földműves volt, akinek hallgatósága is földművesekből állott ... Jézus gyógyító volt. Itt Crossan szereti használni a mágus szót." (Léta Sándor - A történeti Jézus kutatás új korszaka - 1990)

A számtalan elmélet között azért mégis találunk olyat, amely a realitás talaján marad. Ugyanis Izzás földművelésről, szőlőültetvényről és magvetésről tanít számtalanszor.

,,Ekkor mondotta a Megváltó tanítványainak a Mennyországról a többi között azt a példázatot ... A Mennyország a gazdához hasonlít, aki korán reggeltől késő délutánig minduntalan kimegy a piacra, ahol összeszedi a munkára ajánlkozó ácsorgókul és kiküldi őket a szőlőjébe." (Hlavács Kornél - Hivatalosak és választottak - 1927)

Miért mesélt volna a haszid zsidó Yeshua rabbi egy ilyen történetet a zsidóknak? Hisz a zsidók megvetik a földművelést és sosem állnak a piacon arra várva, hogy valaki elvigye őket szőlőt művelni. Izzás azért tud ilyen példázatokat mondani, mert ő maga is egy gazda, akinek sok ültetvénye, földje és munkása van.
Egy erdélyi esperes írt egy drámát, amelyben Izzás anyja Mária azt javasolja Izzásnak, hogy fogadja tanítványának Iskarióties Júdást, a zsidót.

,,Mária: (Jézushoz) Uram vedd oltalmadba ezt az ifjút. Jó szíve van és annyit szenvedett már.
Jézus: Judás Iskariót, jer és kövess ...
Judás: (leborul Jézus előtt) Uram, királyom a tied vagyok." (Nikodémusz Károly - Júdás Iskáriót - 1920)

Ez csupán azért fontos, mert csak szabadkőművesek lesznek esperesek, minden esetre ez a Nikodémusz Károly hozzáférhetett olyan iratokhoz, amelyekben ez a történet szerepel. Ugyanis ez a kanonizált iratokban nincs benne, igazából nem tudjuk, hogy hogy lett Júdás a tanítványa Izzásnak. Továbbá Júdás királyának hívja Izzást, ami ismét megerősít bennünket abban, hogy Izzás valóban királyi családból származott.
Izzás azért bocsáthatja meg a bűnöket, mert ő a trónörökös. Mindenfelé jár a Pártus Birodalomban és bűnös embereknek megbocsátja a bűneit. Azt mondja: Menj és többet ne vétkezz.
Ahogy Lázát pálos beavatásának ábrázolásánál is néhány festő kőkoporsóba rajzolja Lázárt, úgy egy teológus Izzás kapcsán is koporsót említ.

,,A Megváltó széttörte a földi bilincseket, otthagyta az elmúlást jelképező koporsót és felkereste rettegő, félénk tanítványait." (Dr. Horváth Károly - A hitetlen Tamás - 1927)

Amikor Horti Edéhez lyukadunk ki, akkor a legjobb példát találjuk arra, hogy egy magyar ember mennyire meg tud tévedni. Ő ugyanis oly mértékben dicsőíti a zsidó prófétákat és Jáhvét, hogy már-már azt feltételeznénk róla, hogy zsidó.

,,Ahová elsőként lépett be értünk Jézus, aki Melkizedek rendje szerint főpap lett mindörökké." (Zsidókhoz írt levél 6, 20)

melchizadek.bmpMelkisédek szkíta máguskirály (El-Eljon)
Solyma királya Ábrahám idejében

Talán a legfontosabb idézet a kanonizált Bibliában ez, miszerint Izzás ennek a solymai (sálemi) papi rendbe tartozik. Így érthetővé válik mindenki számára, hogy Izzás a pártus herceg miért ment Ursolyma városába, milyen jogon akarta ott átvenni a hatalmat.

,,Jézus főpap Melkizedek rendje szerint. Mert ez a Melkizedek, Szálem királya, a fölséges Isten papja, aki Ábrahámnak eléje ment, amikor az a királyok legyőzése után visszatért, megáldotta őt. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve előszöris azt jelenti, hogy az igazságosság királya, azután pedig Szálem királya, azaz a békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül jelent meg, mivel sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, hasonló Isten Fiához, és pap marad mindörökké. Nézzétek tehát, milyen nagy az, akinek a zsákmány legjavából Ábrahám pátriárka tizedet is adott ... Ő viszont, aki nem az ő nemzetségükből származott, Ábrahámtól kapta a tizedet, és megáldotta azt, akinek az ígéret szólt. Kétségtelen azonban, hogy a magasabb rangú áldja meg az alacsonyabb rangút." (Zsidókhoz írt levél 7, 1)

Vagyis ez a rész kifejti, hogy Melkizedek egy papkirály volt, Solyma (Sálem) városában uralkodott. Leírja, hogy Ábrahámnál sokkal nagyobb rangú volt és hogy más fajú. Noé fia, Szem (Sém) leszármazottja Ábrahám a Tóra szerint. Ez a Szem ősatya 100 éves volt, amikor Arpaksád fia megszületi, tőle pedig 294 év telik el Ábrahám születéséig. Ezen Szem nevű ősatya leszármazottai a szemiták.
Ellenben Noé másik fia, Hám leszármazottai, vagyis a hámiták oldaláról nézve Hám nemzette Kust, akinek fia pedig Nimród volt. Ekkoriban az emberek a Tóra szerint több száz évig éltek, így érthető, hogy miért él Nimród és Ábrahám egy időben.
Ám Melkizedek is Ábrahám idejében él és akkor már Solyma (Sálem) város áll. Mint azt olvastuk, Melkizedek nem Ábrahám nemzetségéből származik, tehát valószínűleg nem szemita. Melkizedek máguskirály az özönvíz előtti tudást őrizte, akárcsak Nimród. A rabbinikus legenda szerint Ábrahám nem tudott mást tenni, csak gyilkolni és szobrokat összetörni. Ellenben Nimród városokat és tornyokat (zikkuratokat) épített, de Melkizedek népe is nagy városban élt. A Talmud szerint Izzás királyunk Nimród (Szkűtész) családjából származott. Viszont A zsoltárok könyve és a Zsidókhoz írt levél szerint Solyma (Sálem) főpapja. Vagyis egy szkíta papi rendnek (mágusok/pálosok) a tagja volt Izzás és ha ő szkíta volt, akkor a szkíta papságé a jog Ursolymában uralkodni örökké. Ennek ellenére ma ott zsidók, muszlimok és zsidó-keresztények vannak.
Az özönvíz előtti korból származik Énok, akinek könyvei fennmaradtak. Ő az, aki lejegyzi a csillagászati tudását és naptárat hoz létre. A Tóra szerint ő nem halt meg, hanem valaki elvitte a Földről. Az ő fia Matusálem, akinek nevében Sálem (Solyma) városának a neve benne van. Ő is egy hatalmas máguskirály, majd az ő unokája Noé. Ha összeadjuk, hogy ez időben ki mennyi ideig élt, akkor Matusálem pontosan akkor halt meg, amikor az Özönvíz volt. Fia Lámek 5 évvel korábban. Kimutatható egy folytonosság Énoktól kezdve Nimródón keresztül, majd Izzásig.
A Szent István Társulati Bibliában a Zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 11. versének címe is van: Krisztus papsága magasabb rendű az ószövetséginél.
II. András királyunk azért indított keresztes hadjáratot, hogy Ursolymát visszafoglalja a szkítáknak és őt ott Jeruzsálem királyává koronázták. A Jeruzsálemi Királyság sok ideig a Szent Korona Országai közé tartozott.

,,Ő viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart." (Zsidóknak írt levél 7, 24)

melkizedek.bmpMelkizedek, a solymai máguskirály

A zsoltárok könyve is azt írja, hogy a Dávid házából zsidó messiást Jáhve olyan pappá tette, mint Melkizedek.

,,Jehova megesküdött, és nem fogja meggondolni magát: Pap vagy, mint Melkisédek és örökre pap leszel." (Zsolt 110, 4)

Ez a Jehova tanúinak a fordítása, mivel ez áll legközelebb az eredeti szöveghez. Hisz Dávidnak mi köze lenne Melkizedek rendjéhez? Az ősapja Ábrahám külön fajú volt és csak egy zsoldosa volt Melkizedeknek. A mi kanonizált Bibliánkban ez a zsoltár úgy kezdődik, mintha Jáhve mondaná a zsidó Yeshua rabbinak az ígéreteit.

,,Szólt az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomra,amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem." (Zsolt 110, 1)

Ez egyre zavarosabb. Mi magyar nyelven megzavarodunk, hogy itt akkor ki is az Úr, mivel itt két Úrról van szó. Magyarul ez nem értelmezhető, mivel mi magyarok az Úristent imádjuk, másnéven a Jóistent, amely nem azonosítható a zsidók törzsi Jáhve istenével. Egyértelműen az első Úr helyére Jáhvét kell írni, ahogyan a jehovások is teszik ezt. A Héber Bibliában ezt az mondatot pontosabban fordítják, hisz ők nem hiszik, hogy a zsidó Yeshua rabbi a cionista messiás volt:

,,Úgymond az Örökkévaló uramnak: Ülj jobbomra, mígnem teszem ellenségeidet lábaidnak zsámolyául." (Tehilim 110, 1)

Ám Saul rabbi erre a szövegre azt mondja, hogy itt Dávid a zsidó Yeshua rabbit hívja urának, mint a jövőbeni zsidó messiáskirályt. Eszerint Yeshua egy cionista messiás, akinek ellenségei vannak és akiket zsámolyként fog használni. Ám itt borul az az elmélet, hogy Dávid jóslatai a zsidó Yeshua rabbira vonatkoznak, ugyanis Yeshua rabbi a mese szerint nem harcolt a zsidókért, sőt azt javasolta, hogy mindenki hagyja hogy megöljék. Ennek a történetnek a misztikája pont a zsidó próféták és Dávid király jóslataira épül. De hát Dávid egy cionista messiáskirályt jósolt, aki Izzás idejében eljött volna, de Heródesnek sikerült megölnie. Így továbbra is várják. Egy másik legenda Izzásról:

,,Mikor Jézus e földön járt, mint szegény vándor bekopogtatott egy zsidó ember házába. A háziasszony, hogy alamizsnát ne kelljen adnia, elbújt a sütő teknő alá s kis lányát megtanította, hogy tagadja el otthonlétét. Mikor a kis lány azt felelte Jézusnak, hogy nincs otthon az anyja, Jézus azt mondta, hogy nem is fog többé hazajönni. A kis lány hiába is várta az anyját, mert az többé elő sem jött, kijött azonban a kamarából egy idomtalan állat, melynek hátára volt nőve a teknő." (Endreffy János - Babonák - 1913)

Izzás egyértelműen kijelenti, hogy a zsidók ősei nem azonosak az ő őseivel.

,,A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak." (János 6, 49)

Ha Izzás zsidó lenne, akkor azt mondaná, hogy a "mi atyáink".
Izzás a Talmud szerint Nimródtól származott, akit az indiai első Manu királlyal lehet azonosítani.
Ebből a családból származott a harmadik Manu király is, akinek volt egy Īṣa nevű fia.
Vagyis ez a név gyakori volt a királyi szkíták között. Egy neves tanár és újságíró így vélekedik:

,,A zsidóság számunkra annyira fajidegen, hogy a vele való legcsekélyebb vérkeveredés is káros és végzetes következményekkel jár ... A magyar-zsidó keveredésből félvér, testileg, lelkileg korcs zsidók származhatnak csak. Ezekben a félvérekben két egymással idegenül, ellenségesen szemben álló lény folytat harcot egy egész életen keresztül. Miután a zsidókkal való összeházasodás lényegében véve a magyar fajközösség szempontjából vérfertőzés, tehát minden eszközzel meg kell akadályozni." (Bosnyák Zoltán - Magyarország elzsidósodása - 1937)

,,Majd a papirusz így folytatja: „A nép főembereihez fordulva, ezt az igét mondotta: „Tudakozzátok az írásokat, amelyekben úgy vélitek élet van. Ezek azok, melyek tanúbizonyságot tesznek felőlem. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy vádat emeljek ellenetek Atyámnál. Van aki vádat emel ellenetek, t. i. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mikor pedig ők azt mondották: Jól tudjuk, hogy Mózeshez Isten szólott, de felőled nem tudjuk, hogy honnét való vagy." (Karner Károly - Evangélium, magyarság - 1942)

Meg kell említeni, hogy ez a történet ismétlődik Mohamed prófétánál is, aki szintén elmegy a zsidókhoz és arra hivatkozik, hogy az ő eljövetele a zsidó iratokban meg van jövendölve. Ám a zsidók nem hisznek neki, ezért új követőket toboroz.
Ki kell térni eme egyiptomi papirusztöredéken szereplő mondatra, miszerint a zsidók nem tudják, hogy Izzás honnan való. Továbbá Izzás azt mondja a zsidóknak, hogy "Mózes akiben ti reménykedtek". Vagyis megerősíti, hogy ő maga nem reménykedik Mózesben, tehát nem mózes-vallású, nem zsidó.

,,A kapernaumi főember történetét ismételten összehasonlították egy a Talmudban (Berakhot 34b bar) ránk maradt elbeszéléssel. Εszerint egyszer megbetegedett Gamáliél rabbán (élt Kr. u. 90 táján) egyik fia. Elküldött két írástudó-tanítványt Chanina ben Dósza rabbihoz, hogy imádkozzék a fiú érdekében irgalomért. Amikor ez látta amazokat, felment a felső szobába és irgalomért könyörgött annak érdekében. Amikor lejött, azt mondta nekik: Menjetek el, mert elhagyta őt a láz. - Azok azt mondották neki: Talán próféta vagy te? - Ö azt válaszolta nekik: Nem vagyok próféta, sem próféta fia. De így kaptam a kinyilatkoztatást: ha imádságom folyamatos ajkamon, akkor tudom, hogy az illetőt elfogadta Isten. Ha pedig nem, akkor tudom, hogy az illető elpusztul. - Visszatértek s írásban megjegyezték maguknak amaz órát. Amikor viszszaérkeztek Gamáliél rabbánhoz, ez azt mondotta nekik: A templomi szolgálatra. Nem mondottatok sem túl sókat, sem túlságosan keveset, éppen így volt, abban az órában hagyta el őt a láz és vizet kért inni." (Karner Károly - A testté lett Ige - 1950)

Szinte teljesen megegyezik ez a talmudi történet a János evangéliumában található csodával, amelyet Izzás tesz. Tehát vagy a talmudista rabbik lopták ezt a történetet, vagy a Biblia összeállítói emelték át a Talmudból.

jesus-is-the-light-of-the-world-11.jpgIzzás a mágus (pálos)

,,Josephus ... szerint t. i. az egyik egyiptomi írástudó a fáraónak hírül adja, hogy egy zsidó gyermek fog születni, aki az egyiptomiak uralmát megalázza és a zsidókét gyarapítja. Erre adja ki a fáraó rendeletét, amely szerint minden újszülött zsidó fiúgyermeket a Nílusba kell ölni. Hasonlóról tud a zsidó írástudomány is ... nem lehetetlen, hogy az említett rabbinisztikus legenda befolyásolta Máté elbeszélését. Azonban ez még nem teszi érthetővé a bethlehemi gyermekgyilkosságról szóló elbeszélés és a vele kapcsolatos történetek keletkezését." (Karner Károly - Máté evangéliuma - 1935)

Ez a Karner Károly a Horthy-korszakban írta ezt a könyvét, amelyben felismeri, hogy minden esetben egy zsidó messiás inkarnálódik, akit az uralkodó mágusai előre megjósolnak, majd megpróbálják megölni. Izzás idejében a három pártus mágus tisztában volt vele, hogy ha Herodes (Urodes) megtudja, hogy egy zsidó messiás fog megszületni, akkor kiadja ugyanazt a parancsot, mint amit korábban a fáraó is. Ez mind meg is történik, továbbá a mágusok megígérik Herodesnek, hogy ha megtalálták a zsidó messiást, akkor visszatérnek hozzá elmondani, hogy hol van.
Ezután elmennek Galileába, ahol Izzást királyi beavatásban részesítik. Egy legenda szerint Izzás ekkor már két hónapos. Majd más úton mennek haza, mint ahogy erről az evangélium is beszámol. Mivel nem találták meg a zsidó messiást, ezért nincs értelme visszamenni Herodeshez. Viszont minden bizonnyal sikerült a zsidók messiását akkor megölni, így nem jött el a veszedelem a világra.

,,Különösen Strausz Dávid hivatkozott arra, hogy az első keresztyénség Jézus messiás-voltába vetett hitéből kifolyólag aggatta rá a különféle csodás elbeszéléseket. elbeszéléseket. Szerinte a a őskeresztyénség abban a meggyőződésben élt, hogy Jézus életében beteljesedett minden ótestámentomi ígéret és hogy e meggyőződés alapján fonta körül az első gyülekezet Jézus személyéi olyan csodákkal, amelyekről az Ótestámentom beszélt és amelyekhez hasonlókat a közhiedelem várakozása a Messiástól reméli. Nem lehet ugyan tagadni annak a lehetőségét, hogy az Ótestámentom elbeszéléseinek a segítségével itt-ott feltöltötték a gyülekezeti hagyományt." (Karner Károly - Máté evangéliuma - 1935)

,,Az őskeresztyénség a vándorló csodatörténetek motívumait vette át és fűzte hozzá - megfelelőképen átalakítva - Jézus személyéhez. Magában véve természetesen nem mondható lehetetlennek, hogy ilyesmi megtörtént. Az is nyilvánvaló, hogy az evangéliumi csoda-elbeszélések felépítésmódja, elbeszélői formája rokonságot mutat olyan csodás jellegű elbeszélésekkel, amelyek részben a rabbinisztikus hagyományban, részben pedig hellenisztikus csoda-elbeszelésekben találhatók. Ennek ellenére a vallástörténeti összehasonlítás és a formatörténeti kritika eszközeivel legfeljebb egyik vagy másik elbeszélés hitelességét lehet kétségbe vonni. Viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy már vándorló csodatörténeteknek kapcsolatba hozatala Jézus személyével feltételezi az őskeresztyén gyülekezet hitét abban, hogy Jézus vitt véghez csodákat." (Karner Károly - Máté evangéliuma - 1935)

És itt meg is állhatnánk, de nem tehetjük, mert két évezredes lemaradásban vagyunk és a bizonyítékokat az idő múlásával eltűnnek.

hitler.bmp
III. Orodes pártus király (Kr. u. 4)

Mint korábban megállapítottuk, elég valószínű, hogy Josephus Flavius meghamisította a történelmet és Herodes zsidó király alakját III. Orodes pártus királyról mintázta. Ez csupán azért fontos, mert ha a három pártus mágus III. Orodest látogatja meg, akkor elképzelhető, hogy ez a király nem is Ursolymában volt, hanem valahol Galileában. Él egy hagyomány, miszerint a pártus mágusok Izzás rokonai voltak, ám feltételezzük, hogy III. Orodes is ugyanebből a pártus királyi családból származott. Így a mágusok meglátogatják Orodest, majd felkeresik Máriát és a kis Izzást, akit trónörökössé szentelnek. A mágusok gondoskodtak az antikrisztus elpusztulásáról és a krisztus eljöveteléről. Az egyik mágus, Menyhért eredeti neve Meinhard. Ez ugyanis egy germán név. Tudni illik, hogy Európától Indiáig szerte mindenhol beszélték a germán nyelvet.
Azt állítják bizonyos elemek, hogy hiába volt pártus mágus Meinhard, neki igazából zsidó neve volt. Így lett ő Melchior. De hát egy pártus mágusnak miért lett volna zsidó neve? Ismerjük a Ménrót nevet, amely első tagjából a "mén" szóból ered a Ménúrság, vagyis a Mennyország. Innen a "menny" szó, ami tükröződik a Menyhért név mai magyar formájában.
A Menyhárt név második tagját tekintve ismerünk még egy szkíta nevet Ménrót családjából, amelyikben a "hārtha" szó található. Sziddhárta (Siddhārtha). Ő volt az a szkíta herceg, aki elérte a Nirvana állapotot, majd visszatért hozzánk, hogy közreadja tanítását.

,,Viszont Vespasianus biztonság kedvéért elrendelte Dávid királyi családjának kiirtását. Később Domitianus császár ezen a címen idézte maga elé Jézus még élő rokonait, amikor feljelentés érkezett arról, hogy némelyek életben maradtak Dávid családjából. Miután azonban meggyőződött arról, hogy állami szempontból veszélytelen emberek, elbocsátotta őket, és megszüntette az eljárást a keresztyének ellen." (Prőhle Károly - Lukács evangéliuma - 1991)

Ha létezett Dávid király, akkor a rómaiak kiadhatták a família kiirtását. Ám Izzás családját feljelentik, majd a császár kivizsgálja az ügyet és elengedi őket. Miért? Mert a vád koholt, ők nem Dávid leszármazottai, nincs közük Dávidhoz. A feljelentő, vélhetőleg zsidó ember így akarhatta Izzás rokonait megöletni, ám nem járt sikerrel.
Arról a részről, amikor Izzás tanítványai égi tűzzel akarnak egy várost elpusztítani, így ír egy teológus:

,,Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon le az égből, és eméssze meg őket, (ahogyan Illés is tette)? ... Nemcsak ez a mondat, hanem az egész szakasz tele van hebraizmussal, bizonyára azzal a szándékkal, hogy ótestamentumi bibliai hangulatot keltsen." (Prőhle Károly - Lukács evangéliuma - 1991)

Vagyis ez a teológus is elismeri, hogy az evangélium szövege úgy lett meghamisítva, hogy zsidó szövegnek tűnjön. Megtoldották bizonyos részekkel, más mondatokat kiszedtek. Végül elzsidósították. Hát nem hiába, hogy a gnosztikus-keresztény katharok még a középkorban is harcoltak a zsidó-keresztények ellen.

,,Galilea a zélóták és a misztikusok hazája volt, innen indult el a kor megannyi mozgalma, lázadása, ugyanakkor itt működött a legtöbb Jézushoz hasonló vándorprédikátor, gyógyító és csodatevő ... Ma már nyilvánvaló, hogy határozottan különbözött egymástól a galileai és a júdeai nyelv, szokás és életstílus." (Fabiny Tamás - A názáreti testvér keresése - 1996)

surb_sargis.jpgSzent Szergiosz örmény vértanú

Mi kötné Izzást jobban a szkítákhoz, mint a Fehér Ló Fia monda? János evangéliumát és a János által írt Jelenések könyvét a teológusok egységesen gnosztikusnak tartják. Milyen érdekes, hogy a Nag Hammadiban megtalált János apokrifonja is egy gnosztikus irat, része egy gnosztikus könyvtárnak.
A Jelenések könyve és János apokrifonja keletkezésének kapcsán a kutatók megállapították, hogy János egy barlangba vonult remetének, majd ott kapta az isteni kinyilatkoztatásokat, amelyeket leírt. Milyen érdekes, hogy a Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár szerzői kopt keresztények voltak, egyiptomi remeték. A középkori legenda szerint Thébai Remete Szent Pál, a magyar alapítású Pálos Rend védőszentje volt az első remete. Ám ez a mese csak a zsidó-keresztény római pápának lett kitalálva. Az igazság az, hogy a pálosok azonosak a mágusokkal és ők a Hold-dinasztia képviselői, az Istenanyának, Ilonának a papjai.
A védikus hagyomány szerint a Nap és a Hold dinasztiákat még az Isten alkotta a teremtéskor.
Manu király (Nimród) törvénykönyvében (Mānava-Dharmaśāstra) rendelet van van a remetékre nézve, akiknek az életvitelét és kötelességét Manu király részletesen leírja. Izzás is remetének vonul 40 napra a pusztába. A 40 nap egy Tórában szereplő szimbólum, ugyanis az Özönvíz idején 40 napig esett az eső, azután a zsidó nép is 40 évig vándorolt a pusztában, majd Izzás is 40 napig böjtöl a pusztában. Ettől még nem mondhatjuk zsidó szimbólumnak, hisz maga Mózes egy egyiptomi mágus volt, aki rossz útra tért. Viszont a Tóra első könyvében szereplő történeteket ő mind bábiloni és egyiptomi forrásokból merítette, ahogy a Kabbalah-ról is megállapítja minden tudós, hogy Egyiptomból származik. Vagyis Izzás remetesége és elvonulása egy beavatás. Az ő tanítványa János apostol, aki remetének vonul egy barlangba, majd gnosztikus iratokat ír. A Jelenések könyvében megemlíti, hogy Izzás király elment az apja országába, de vissza fog térni és ítéletet hirdet. A zsidó-keresztények ezt a motívumot kiragadták és úgy állítják be, mintha Izzás a zsidó mennyországba szállt volna Jáhvéhoz, majd onnan fog visszajönni egy angyalsereggel, vagyis egy hadsereg zsidó-démonnal. Ám a valóságban Izzás elutazott Indiába Magdalai Máriával és a gyerekeivel. Az volt az ígérete, hogy visszatér egy hadsereggel és felszabadítja a szkítákat Palesztinában (Pálostina, Filisztina). János apostol könyvében leírja, hogy Izzás fehér lovon fog visszatérni és itt kapcsolódik Izzás a szkíta Fehér Ló Fia kultuszhoz. Ez pusztán csak azért fontos, mert ha Izzásnak fehér lova volt, akkor Ursolymába is azon vonul be. Ezt a történetet alakították át a zsidók úgy, hogy a zsidó Yeshua rabbi szamár háton vonul be Yerushaláyim-ba, a zsidó fővárosba és eközben a zsidó lakosság zsidó nyelven azt üvöltözi, hogy: Hoshana.

Szent Szergiosz (Saint Sarkis) örmény vértanút fehér lovon ábrázolják a legtöbb vallásos képen. Ő a római hadseregben szolgált, de a császár megvonta tőle a bizalmat és kegyetlenül megölték. A legendák szerint a keresztény hite miatt halt meg, ám minden bizonnyal politikai okokból került sor a kivégzésére.
Ő 300 évvel élt Izzás után. Gyakorlatilag egy lovas katona volt, aki hűen szolgálta a római császárt, ám nem áldozott Zeusznak, ezért elítélték. Minden bizonnyal a fehér lovas ábrázolás a Jelenések könyve alapján alakult ki. Ugyanis az apokalipszis 4 lovasa közül az első fehér lovon érkezik. Úgy látszik, hogy a kora keresztény időkben a katonáskodás és a kereszténység nem zárták ki egymást.
Szergiosz, akinek története részben hasonló Izzáséhoz. Olyan ruhába öltöztették, amelyik megalázó, kigúnyolták, ő lábába is szegeket vertek és körbevezették a városban, hogy mindenki lássa. Majd lefejezték 353-ban.
Kérdés, hogyha zsidó-keresztény volt, akkor miért ölték meg a rómaiak? Hisz Nagy Konstantin 312-ben látta a látomását, ezután legalizálta a zsidó-kereszténységet. Akkor 41 év múlva mégis miért ölik meg Szergioszt a hitéért? Hát azért, mert minden bizonnyal gnosztikus-keresztény volt, akiket éppen ekkoriban kezdenek tűzzel-vassal irtani.
Arany László történész és kutató kutatása alapján valószínűnek tartja, hogy a Jelenések könyvében lévő jóslatok mind a kereszténység első századaiban bekövetkeztek. Véleményem szerint az utolsó időkben lévő keresztényüldözés 312 környékén kezdődött, amikor is a gnosztikus-keresztényeket kezdték el legyilkolni. Vagyis Izzás igazi követőit üldözték, míg a katakombákban bujkáló zsidó-keresztények a felszínre jöttek. Tudjuk, hogy Izzás tanítványai házakban gyűltek össze, ahogy teszik ezt Izzás megfeszítése után is. Az eredeti jézusi gnosztikus-keresztények sosem voltak oszló tetemek között föld alatti katakombákban.
Ám a zsidó-keresztényeket a talmudi, sátánista rituáléik miatt üldözték, így ők megfelelő helyet találtak a hullák és patkányok között a városok alatti alagutakban.
A Vatikán által eretneknek kikiáltott gnosztikus-keresztények a középkorban is éltek. A Pireneusok keleti része Katalónia, ahol a khatarok éltek. Ebből a "khatar" szóból ered a "katalán" népnév.
Több millió ember élt itt békességben, ameddig a rómaiak ki nem irtották őket.

seurb_sargis.jpgSzent Szergiosz

Izzás egyszerre volt mágus (pálos), király és hadvezér. Kovács-Magyar András táltos szerint Jeruzsálem (Ursolyma) környékén 7 királyság létezett, amelyek közül a legerősebb királya volt Jézus (Izzás). Izzás hadseregével a szegényeket és az elnyomottakat védelmezte a rómaiak ellen, akik bántalmazták a lakosságot.
Kovács-Magyar András forrásai nem egyértelműek, bizonyos állításai légből kapottak, sok dolog van, amelyet egyesül ő hangoztat. Ám a "szerint" szavunk jelentése, hogy a szer int, vagyis a Jóisten int minket, üzen nekünk valakin keresztül. Ezért ezen állítását mérlegelnünk kell a kutatás kapcsán.

Tehát, ahogy keresztény eleink is tudták, nem amiatt kárhozunk el, ha a nemzetünk védelme érdekében leszámolunk néhány muszlimmal, hanem attól ha ezt nem tesszük. Lényegében az üdvözülés az maga túlvilági dicsőség.
Óriási kérdés az Izzás sírja elé görgetett kő súlya, ugyanis bizonyos nézetek szerint ezt nem volt egyszerű elgörgetni. Következő kérdés, hogy hány katona őrizte a sírt? Ugyanis a kanonizált evangéliumok szerint az asszonyok a feltámadás napján a sírhoz mentek, hogy valami szertartást elvégezzenek Izzás holttestén. De hogy akartak bejutni a lezárt sírba? A katonák segítségével akarták a követ elgörgetni, vagy netán önerőből? Ha a katonáknak parancsba volt adva, hogy őrizzék a sírt, akkor kitől kaptak az asszonyok engedélyt, hogy bemenjenek a sírba? Ha a katonák engedélyt kaptak rá, hogy beengedjék az asszonyokat, akkor ezt Heródestől vagy Pilátustól kaphatták. Az, hogy a római katonák nem törik el a kereszten lévő Izzás lábszárcsontját, utal arra, hogy Pilátus remélte, hogy amikor három óra múlva leveszik őt a keresztről, akkor még élni fog. Az evangéliumok szerint Pilátus titokban adta oda Izzás testét Arimáteai Józsefnek, mivel félt a zsidóktól. Így elég valószínű, hogy az asszonyoknak a katonák kinyitották volna a sírt.
Ha a megfeszítés utáni éjjel el lett kérve Izzás teste és be lett balzsamozva, akkor így így két nappal később még milyen balzsamozást szerettek volna végezni? Ha nem mehettek be a sírba az asszonyok, akkor mégis miért mentek oda reggel? A mai cionista történészek igyekeznek azt az elméletet terjeszteni, miszerint a zsidó Yeshua rabbi testét a zsidó tanítványai éjszaka kilopták. Ám ez csak zsidó ferdítés. Az evangéliumok szerint két fehér ruhás ember (pálos pap) nyitotta ki a sírt, majd Izzás a saját lábán sétált ki.
Köztudott, hogy a négy evangélium közül csak Máté evangéliumának elején írják le Izzás nevelőapjának, Józsefnek a nemzetségtáblázatát. Azt írják, hogy Júda törzséből származott, vagyis judeo (zsidó) volt. Ám ezt a családfát valaki az evangélium szövege elé beillesztette akkor, amikor a hamisított, elzsidósított átiratot készítette. Elég valószínű, hogy Saul rabbinak is köze van ehhez, ugyanis az ő zsidókhoz írt levele hivatkozik erre a családfára. Erre a néhány mondatra hivatkozva állítják, hogy Izzás közvetlenül Júda leszármazottja.

,,Hiszen ismeretes, hogy a mi Urunk Júda törzséből származott." (A zsidóknak írt levél 7, 14)

Professzor Badiny Jós Ferenc nyelvész és sumerológus könyvében (Jézus király a pártus herceg - 1998) sok esetben nem jelöl meg pontos forrásokat, így a könyvének jelentős része így csak legenda, szóbeszéd, találgatás. Ám bizonyos részeket  alátámaszt Morris Goldstein könyve (Jesus in the Jewish Tradition - 1950), ennek is a Toledoth Jeshu (148. oldal) című része, melyet Póli Pál fordított magyarra. Eszerint Izzás apjának, Józsefnek a neve Joseph Pandera volt.


Források:

Hegyen épített város (1927)
Lőrinczy Géza - Jézus alakja a mai Biblia-kritika tükrében (1938)
Országgyűlési Napló (1884)
Karner Károly - Máté evangéliuma (1935)
Prőhle Károly - Lukács evangéliuma (1991)
Morris Goldstein - Jesus in the Jewish Tradition (1950)
Bosnyák Zoltán - Magyarország elzsidósodása (1937)
Harangszó (1910)
Credo - Evangélikus Műhely (1995)
Karner Károly - A testté lett Ige (1950)
Biblia - Jehova tanúi - Új világ fordítás
Biblia - Szent István Társulati Biblia
Héber Biblia
Keresztény Magvető (1861)
Bárczi Géza - A magyar nyelv értelmező szótára (1959)
Keresztény Bibliai Lexikon (1993)
Karner Károly - Evangélium, magyarság (1942)
Biblia - Káldi-Neovulgáta

 

*******

Írta:
Szécsi Levente

 

baalvany_logo_uj.bmp

A bejegyzés trackback címe:

https://baalvany.blog.hu/api/trackback/id/tr8414642204

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.